Σπίτι > Νέα > Βιομηχανικά Νέα

Η τεχνολογία αιχμής υδραυλικής πρέσας φέρνει επανάσταση στην αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της κατασκευής

2023-12-21

Υδραυλικές αντλίεςδιατίθενται σε διάφορες μορφές, όπως γρανάζι, έμβολο, πτερύγιο και άλλα. Ένα υδραυλικό εξάρτημα που μετατρέπει την πίεση του υγρού σε μηχανική ενέργεια είναι ένας υδραυλικός κύλινδρος. Συνήθως αποτελείται από έναν κύλινδρο και ένα έμβολο. Η πίεση του υγρού που εισέρχεται στον υδραυλικό κύλινδρο σπρώχνει το έμβολο, προκαλώντας την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ένα κρίσιμο υδραυλικό εξάρτημα που ρυθμίζει την κατεύθυνση και την πίεση της ροής του υγρού είναι η υδραυλική βαλβίδα. Το σώμα της βαλβίδας, το ελατήριο, ο δακτύλιος στεγανοποίησης, ο πυρήνας της βαλβίδας και άλλα εξαρτήματα αποτελούν την κύρια κατασκευή της.


Οι υδραυλικές βαλβίδες διατίθενται σε διάφορες μορφές, όπως βαλβίδες ασφαλείας, γκαζιού και βαλβίδες αναστροφής. Το πλαίσιο της υδραυλικής πρέσας, το οποίο συχνά αποτελείται από χάλυβα, χρησιμεύει ως πλαίσιο στήριξης. Η υδραυλική πρέσα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς τη σταθερότητα και την αντοχή του πλαισίου. Η πλατφόρμα επεξεργασίας της υδραυλικής πρέσας ονομάζεται πάγκος εργασίας. Συχνά αποτελείται από χάλυβα, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός και ανθεκτικός στη φθορά. Ο σταθμός εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί για να δέχεται διάφορες εργασίες μηχανικής κατεργασίας με βάση τις ατομικές απαιτήσεις. Ένα από τα εργαλεία επεξεργασίας μιας υδραυλικής πρέσας είναι η εσοχή. Συχνά αποτελείται από χάλυβα, ο οποίος είναι πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, η εσοχή μπορεί να αλλάξει για να καλύψει διάφορα καθήκοντα επεξεργασίας.


Η αρχή λειτουργίας της υδραυλικής πρέσας είναι μια μηχανή που χρησιμοποιεί μετάδοση πίεσης υγρού με βάση το νόμο του Pascal. Η αρχή του Pascal αναφέρεται στο νόμο ότι η στατική πίεση ή η υδροδυναμική πίεση των ασυμπίεστων ρευστών αυξάνεται με το βάθος.


Αρχή λειτουργίας της υδραυλικής πρέσας

Όταν το υγρό ρέει κατακόρυφα προς τα πάνω σε ένα κλειστό δοχείο, το πλευρικό τοίχωμα είναι υπό πίεση για να κατέβει. Αναφερόμαστε σε αυτή την πίεση ως στατική πίεση. Μια ανοδική δύναμη ανύψωσης δημιουργείται όταν συνδυάζονται δύο πιέσεις, μία προς τα πάνω και μία προς τα κάτω. Η βαρύτητα του ρευστού και η διαφορά πίεσης του ρευστού είναι αυτά που παρέχουν αυτή την ανύψωση. Μια αντλία εμβόλου χρησιμοποιείται συχνά από τον πρωτεύοντα κινητήρα της υδραυλικής πρέσας για τη δημιουργία αυτής της διαφοράς πίεσης. Προκειμένου να τροφοδοτήσει λάδι πίεσης στον ενεργοποιητή, ο οποίος τον τροφοδοτεί να κάνει εργασία, το έμβολο παλινδρομεί μέσα στον κύλινδρο.


Εν ολίγοις, μια υδραυλική πρέσα είναι μια μηχανική συσκευή που χρησιμοποιεί πίεση υγρού για να μεταδώσει δύναμη. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην ασυμπίεση του υγρού και στην αρχή της μετατροπής της μηχανικής ενέργειας.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept